Μουσείο Μπενάκη: Εργαστήρι Γιάννη Παππά

Προβολή Συλλογών και Δράσεων του Μουσείου Μπενάκη στον Παγκόσμιο Ιστό

2012-2013

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

Ασημίνα Γρηγορίου (Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος), Βασίλης Μαρκάκης (Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης)

Οργάνωση, καταγραφή και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του φωτογραφικού αρχείου του Γιάννη Παππά για το έργο «Προβολή Συλλογών και Δράσεων του Μουσείου Μπενάκη στον Παγκόσμιο Ιστό».

Πηγή Φωτογραφιών: Μουσείο Μπενάκη