Μουσειολογικές και Μουσειογραφικές Μελέτες

 Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μουσειακών Συλλογών και Αρχείων

Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού Μουσείων και Ιστορικών-Αρχαιολογικών Ντοκιμαντέρ