Αρχείο Σωτηρία

Μουσείο Σωτηρία & Ίδρυμα Ευγενίδου

2018

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ασημίνα Γρηγορίου (Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος),

Άντια Αδαμοπούλου (Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης)

Ως Αρχείο «Σωτηρία», έχουν ονομαστεί τα προσωπικά αντικείμενα φυματικών ασθενών, οι οποίοι κατέληξαν στη Σωτηρία κατά τα έτη 1937-1981, και δεν αναζητήθηκαν ποτέ από τους οικείους τους. Τα αντικείμενα αυτά, βρέθηκαν τυχαία το Νοέμβριο του 2015, κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτήριο των Μαγειρείων-Πλυντηρίων του Νοσοκομείου, οπότε και περιήλθαν στην κατοχή του Μουσείου «Σωτηρία». Η ανεύρεση των αντικειμένων αυτών συνέπεσε με την αρχή των εργασιών της Μουσειολογικής Μελέτης του Μουσείου «Σωτηρία», με αποτέλεσμα κάποια να ενταχθούν στη Μελέτη αυτή, ενώ από το Μάιο έως τον Ιούλιο του 2018, πραγματοποιήθηκαν εργασίες προμελέτης καταγραφής και τεκμηρίωσης του Αρχείου καθώς και προληπτικής συντήρησης του συνόλου των αντικειμένων.